Relaxing Cup y buenas lecturas

Non é estraño que a pequena criatura se manifeste na forma en que as persoas desexan vela. Nin que, se a persoa pecha os ollos, a pequena criatura desapareza e regrese a ese lugar sen tempo nin formas definidas no que habita. Anxos Sumai SUMAI, Anxos: A lúa da colleita, Editorial Galaxia, Vigo 2013